joi , 22 februarie 2018
Urgent

Iunie nr.2


Electorala  2007, a trecut şi ultima fază!

 Ce am ales,  aceea am cules!

Întrebare pentru Vasile Andone,  preşedintele Consiliului electotal de circumscripţie  Cîrpeşti nr 8/9, “ Vorbiţi-ne vă rog  despre rezultatul alegerilor generale locale din 03.06.2007 ?”

Pentru funcţia de primar al satului Cîrpeşti au candidat şase concurenţi electorali.

 • Bîzu Ion Ion  –  Alianţa „Moldova Noastră”
 • Baran Valentina Ilie –  Partidul Popular Creştin Democrat
 • Vasilencu Ion Ion –  Partidul Comunist din Moldova
 • Negru Leonid Constantin – Partidul Liberal din Moldova
 • Bordea Victor – Partidul Democrat din Moldova
 • Balan Victor – Partidul Democraţiei Sociale din Moldova.

La funcţia de consilier au candidat 79 de persoane din partea a şase formaţiuni politice. Comisia electorală de circumscripţie a examinat listele electorale a alegătorilor din s. Cîrpeşti în număr de 1294 de persoane. În timpul petrecerii alegerilor au fost înregistraţi 7 observatori şi membri reprezentanţi ai concurenţilor electorali. În timpul alegerilor încălcări ale prevederilor codului electoral nu au fost, la fel şi contestaţii. La alegeri au participat 1001 de alegători, pe listele suplimentare au votat 58 de persoane.

Rezultatele scrutinului sînt următoarele.

La funcţia de primar a fost ales Ion Bîzu – Alianţa „Moldova Noastră” –

cu 663 de voturi sau 66. 3%.

Baran Valentina Ilie –  Partidul Popular Creştin Democrat – 9.1%

Vasilencu Ion Ion –  Partidul Comunist din Moldova – 13,3%

Negru Leonid Constantin – Partidul Liberal din Moldova – 2,3%

Bordea Victor – Partidul Democrat din Moldova – 5,4%

Balan Victor – Partidul Democraţiei Sociale din Moldova – 2,7%

Mandatele sau repartizat în felul următor:

 1. Apetri Tudor      – AMN                                  12. Mihailescu Tudor – PCRM
 2. Boişteanu Ion     – AMN                                  13. Tepordei Tudor    – AMN
 3. Negru Semion    – AMN
 4. DanalachiVera   – AMN
 5. Vasilenco Ion     – PCRM
 6. Apetri Olga        – AMN
 7. Baran Valentina – PPCD
 8. Voinu Victor      – AMN
 9. Baban Ştefan      – AMN
 10. Andoni Valeria   – AMN
 11. Tepordei ilie       – AMN

Pagină realizată de: Butuc Nadejda

Electorala  2007, a trecut şi ultima fază!

Domnişoară Valeria, la această vîrstă, ce va decis să candidaţi la funcţia de consilier sătesc?

      Cred în schimbări radicale în viaţa tineretului şi sunt convinsă că doar numai implicîndu-ne vom reuşi! Fiind voluntară la Centrul Comunitar în proiectul PASET, conlucrînd cu Strategia pentru tinerii din sat am observat că planificarea strategică este reală de o realizat, este nevoie de implicare personală.

 1. Din partea cărei formaţiuni  politice aţi candidat, şi de ce?

Am candidat din partea Alianţei Moldova Noastră,  deoarece este unicul partid din R. Moldova care nu şi-a trădat electoratul şi are o prestaţie stabilă pe arena politică, dispune de o echipă de profesionalişti, are o aripă puternică a tineretului, deasemenea dispune de un lider naţional recunoscut de toată lumea – Serafim Urecheanu, care mai are şi o bogată experienţă în domeniul Administraţiei publice locale şi cred că e mai aproape de grijile noastre.

 1. Cum vi s-a părut prima şedinţă a consiliului?

Prima şedinţă a consiliului a fost una organizatorică şi de constituire, de aceea este prematur să mă pronunţ asupra funcţionalităţii de mai departe a consiliului, dar totuşi mi-a plăcut seriozitatea noilor consilieri şi cred că problemele puse în discuţie vor fi dezbătute şi soluţionate pozitiv.

Mi-a mai plăcut la prima şedinţă faptul că consiliul a fost asistat de secretarul consiliului sătesc Maria Gavril şi primarul Ion Bîzu care au o bogată experienţă de activitate şi colaborare cu consiliul şi cred că cunoştinţele lor ne va uşura cu mult activitatea consilierilor.

 1. Ce probleme pentru tineri ve-ţi aborda la şedinţele care urmează?

Voi aborda probleme pentru tineri de următoarea natură: integrarea tineretului în viaţa social – culturală a satului prin aprobarea unor planuri concrete, monitorizarea Planului strategic pentru tineret, crearea noilor locuri de muncă, probleme ce ţin de organizarea timpului liber pentru tineret, crearea condiţiilor ce ţin de organizarea şi petrecerea întrecerilor sportive locale şi raionale.

 1. Credeţi că prezenţa în consiliul sătesc a unui tînăr va schimba situaţia tinerilor în localitate?

Sunt convinsă că prezenţa unui tînăr în componenţa consiliului actual va schimba situaţia tineretului din sat. Este pentru prima dată cînd consiliul sătesc Cîrpeşti are în componenţa sa un consilier tînăr şi regret mult faptul că tineretul nostru nu a răspuns pozitiv la apelul primarului de a candida mai mulţi tineri pentru consiliul local. Că vocea tineretului v-a fi auzită în consiliu, deacum e bine. Mai sper ca prin prezenţa mea în consiliul local să fac o punte de legătură între Consiliu – Primărie – Tineret.  Totodată, mă oblig ca prin diferite mijloace de informare posibile să aduc la cunoştinţă tineretul despre activitatea consiliului  şi a primăriei, iar acest fapt va pune şi accentul pe transparenţă în activitatea consiliului.

Felicitări Valeria, Felicitări Domnului primar Ion Bîzu! Vă, mulţumim şi vă adresăm cele mai sincere felicitări şi urări de bine cu acest prilej, un eveniment important atît pentru Dumneavoastră, cît şi pentru tineretul pe care-l reprezentaţi.

Suntem ferm convinşi de capacităţile şi competenţa, care v-au condus la acest succes. Vă dorim forţă pentru surmontarea dificultăţilor, realizări pe măsură şi susţinere din partea comunităţii în realizarea celor mai nobile intenţii şi aşteptări.

Exprim dezideratul conlucrării cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea menţinerii în continuare a unui dialog imparţial şi constructiv. Doar împreună vom reuşi implementarea programelor tineretului, satisfacerea deplină a necesităţilor cetăţenilor şi asigurarea durabilităţii dezvoltării localităţii.

ALEGERILE  VIN,    ALEGERILE  TREC…

Cu toate că alegerile locale generale din 3 iunie 2007 pentru unele localităţi a trecut cu dreptul din primul tur, Noi, Grupul de Iniţitivă a Tinerilor din s. Cîrpeşti după cum v-am promis şi în ziarul numărul 06 din luna iunie, continuăm şirul comentariilor de mai jos  şi sperăm că vă prezintă interes pentru  viaţa de zi cu zi. DE CE NU ?

 • Este nevoie de fapte nu de cuvinte.
 • Nu se deschid drumuri în faţa celor care nu luptă.
 • Vocea prea slabă a unui actor chinuie spectatorii.
 • Atunci o naţie se apropie de moarte cînd începe a fi surdă la glasul libertăţii.
 • A perfecţiona înseamnă a schimba, a fi perfect înseamnă să fii schimbat adesea.
 • Orice dorinţă, orice faptă să aibă un singur scop: Binele obştesc.
 • Basarabeanul votează în grabă şi fără să gîndească, pentru ca, apoi, să poată înjura pe-ndelete.
 • Prietenia între popoare creşte proporţional cu distanţa geografică între ele.
 • Legea viitorului glăsuieşte: „Veţi crea, veţi avea. Nu veţi crea, nu veţi fi.”
 • Nu întreba ce poate face satul pentru tine, întrebăte ce poţi face tu pentru el…

NOTĂ: Comentariile sunt extrase din diferită literatură, comentate de diferiţi oameni politici, filozofi, scriitori, savanţi etc.

 

 „Democraţi din toate partidele,

                           uniţi – vă pentru a putea fi mai Liberi”

   Pagini realizate de: Andoni Cristina şi Butuc Cristina