sâmbătă , 24 februarie 2018
Urgent

Model de participare cetăţenească la dezvoltarea comunitară

Model de participare cetăţenească la dezvoltarea comunitară

Realizarea proiectului

«Monumentul lui Vodă în satul meu» (s.Cîrpeşti, r. Cantemir) cu surse locale

Asociaţia Obştescă „Vatra Cîrpeşti”, preşedintele – Maria Gavril.

Cost total 24000 lei md.     

Actori:

Asociaţia Obştescă „Vatra Cîrpeşti”– 4%
APL – 20,8 %
Sectorul privat – 18,8 %
Comunitatea (populaţia) – 56,4 %

I n f o r m a ţ i e

La data de 21 noiembrie 2002 în satul Cîrpeşti, jud. Cahul (în prezent r. Cantemir) a fost inaugurat monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt. Inaugurarea a fost rezultatul proiectului local “Monumentul lui Vodă în satul meu” iniţiat şi implementat de Asociaţia Obştescă „Vatra Cîrpeşti”, în perioada 20 mai – 21 noiembrie 2002.

Istoria edificării acestui monument a început în luna ianuarie a aceluiaşi an, când în satul Cîrpeşti s-a efectuat o analiză a resurselor săteşti de către Proiectul Pilot “Dezvoltarea surselor durabile de venit în regiunile rurale” (Departamentul pentru dezvoltare internaţională a Marii Britanii). În sat a luat fiinţă un grup de iniţiativă axat pe soluţionarea problemelor sociale ale comunităţii. Acest grup în comun cu primăria, au elaborat în lunile februarie-martie un program de dezvoltare socio-economică a satului pe compartimente. La compartimentul “Activităţi socio-culturale” grupul a insistat să se includă activitatea “Instalarea monumentului lui Ştefan cel Mare pe teritoriul şcolii către 01 septembrie 2002”.

Astfel, într-un sat cu mai multe probleme socio-economice: apeduct nefuncţionabil, drumuri rele, alunecări de teren, copii fără supraveghere şi multe altele, Asociaţia Obştescă „Vatra Cîrpeşti”a ales să realizeze un proiect neobişnuit, netradiţional, adică unul din domeniul culturii, edificând nişte valori spirituale ale neamului.

Ideea proiectului a fost susţinută de APL, în special persoana dl. primar Ion Bîzu, fără de care proiectul s-ar fi realizat dar cu mult mai tîrziu şi mai dificil. Grupul avea în componenţa sa mai mulţi protagonişti, care au contribuit la promovarea proiectului, la consolidarea echipei de implementare şi la atragerea simpatiei publicului, cum ar fi: Angheluţa Raisa, Boişteanu Ion, Dogaru Veaceslav, Ciobanu Fiodora, Gavril Alexandru, Ursul Sofia, Andoni Vladimir ş.a.

Prin atitudinea sa civică grupul de iniţiativă a „încleiat” un parteneriat între grup, APL, comunitate şi agenţii economici, fiecare din aceşti aceşti actori, îndeplinindu-şi rolul său.

La 21 noiembrie 2002, de Hramul satului, s-a finalizat cu succes proiectul.

În concluzie:

  • Intuitiv grupul de fapt a ales să soluţioneze problema de comunicare din comunitate, îmbunătăţind relaţiile interpersonale şi morale, ca fiind problema prioritară la acel moment;
  • Din acel moment, organizaţia rezultată din acel grup a realizat 16 proiecte din alte domenii şi toate cu sprijinul comunităţii.
  • Exemplul primei iniţiative a pus începutul multor activităţi bazate pe participarea cetăţenilor în această comunitate, cum ar fi: repararea podului central – problemă vitală pentru comunitate, repararea drumului de acces, stoparea alunecărilor de teren, crearea Centrului Comunitar de Acces la Informaţie şi Instruire.

Cu respect preşedintele AO”Vatra Cîrpeşti”

Maria Gavril

Lasă un răspuns